Get a glimpse into the world of our ancestors as witnessed by the Magellan-Elcano expedition and how our ancestors embraced Christianity


DOCUMENTARIES BY THE NATIONAL QUINCENTENNIAL COMMITTEE



A documentary centered on Filipino perspectives of the first circumnavigation of the world. The world of our ancestors witnessed by the Magellan-Elcano expedition was not of savages and Philippine history did not start in 1521.

Resource Persons: Xiao Chua; Rene Escalante, PhD; Danilo Gerona, PhD; Jobers Bersales, PhD; George Emmanuel Borrinaga, PhD; Rolando Borrinaga, PhD; Ian Christopher Alfonso


Isang dokumentaryong titingin sa kontribusyon ng Santo Niño sa pamumuhay, kasaysayan, kultura, at pananampalataya ng maraming Pilipino sa loob ng limang siglo.

Resource Persons: Xiao Chua; Fr. Ric Anthony Reyes, OSA; Jobers Bersales, PhD; George Emmanuel Borrinaga, PhD; Rolando Borrinaga, PhD; Ian Christopher Alfonso; Danilo Lumabas; James Malabanan



FROM THE NATIONAL QUINCENTENNIAL COMMITTEE


"Buo ang aming tiwala na ang mga dokumentaryong ito ay makakatulong sa pagpapayabong ng ating kaalaman sa ating kasaysayang pre-kolonyal o bago ang pananakop ng mga Espanyol."


Naging sentro ng mga proyekto ng NQC ang layunin nitong ilahad ang natatanging kabihasnang mayroon ang ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Espanyol.


Rene Escalante, Ph.D.

Chair, National Historical Commission of the Philippines





ARTWORKS USED




Know more about Filipino perspectives of the first circumnavigation of the world and learn how the Santo Niño influenced Philippine culture.